Inicio Entidades Fundación Amigos de Galicia

Fundación Amigos de Galicia

Datos de Contacto

Enderezo: Avda Lopez Ballesteros nº 9 Vilagarcía de Arousa
Teléfono: 610 475 431
Email: informacion@fundacionamigosdegalicia.org
Facebook: Fundacion Amigos de Galicia
Web: http://fundacionamigosdegalicia.org/

Servizos

Poboación destinataria
Unidades familiares carentes de recursos económicos.

Especialización da entidade
Persoas en risco de exclusión social.

Ofrecen
Atención ás necesidades básicas das persoas, principalmente daquelas unidades familiares con menores ó seu cargo, distribuíndo de modo mensual paquetes alimenticios con produtos básicos para a nutrición infantil, ademais de produtos de hixiene, material escolar, enseres do fogar, xoguetes en Nadal… tratando de evitar que a carencia de recursos económicos derive na exclusión social das familias.

Servizo de orientación profesional

Empresa de Inserción


Inserción Laboral dende o Sector Agroforestal
e o Medio Ambiente

A Fundación Meniños en Pontevedra precisa persoas voluntarias para acompañar a nenos e nenas de primaria na comprensión lectora, en horario non lectivo no marco do Proxecto LECXIT.

Podes obter mais información nesta ligazón: https://fundacionmeninos.wordpress.com

Podes inscribirte neste formulario: INSCRÍBETE AQUÍ
Urxente