Asociación Rexurdir Provincial

Datos de Contacto

Horario de atención:
De luns a venres
de maña: de 11.00 a 13.00 horas
de tarde: de 17.00 a 19.00 horas

Enderezo: Rúa Cruceiro 17 A
Teléfono: 986 858 254
Email: rexurdirprovincial@hotmail.com
Webhttp://www.rexurdir.org/

Servizos

Poboación destinataria:
Homes e mulleres drogodependentes ou con poucos recursos

Especialización da entidade:
Axuda ao drogodependente

Ofrecen:
Servizo de almorzo, merenda, aseo, roupa e orientación.
Asesoramento xurídico-social.
Piso de apoio social a procesos terapeúticos.

Necesitan:
Necesitamos a colaboración de empresarios e cidadáns para que os nosos usuarios poidan acceder ao mundo laboral. É un factor clave e necesario para o seu proceso de integración. Feito Pontevedra é unha estrutura empresarial constituída pola Asociación que sen estar á marxe dos procesos convencionais da economía, actúa no mercado ofrecendo servizos forestais e de xardinaría, coa finalidade primordial de incorporar ao mercado laboral a persoas en risco ou situación de exclusión social, proporcionando ademais da estabilidade económica dun traballo remunerado, un itinerario personalizado que recolle formación e acompañamento para mellorar as súas condicións de empleabilidad e facilitarlles o acceso ao mercado laboral ordinario.